Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca tj. Aspen Distribution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Promyka 1/86.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w celu przesyłania ofert marketingowych/newslettera (w przypadku udzielenia odrebnej zgody) oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że naruszono przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w przypadku realizacji zamówień, a dobrowolne w przypadku przesyłania ofert marketingowych/newslettera sklepu pod adresem: https://sklep.aspendistribution.pl
 5. Zbieranie danych osobowych. Aspen Distribution Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 6. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w Sklepie internetowym,
  2. składania zamówienia w Sklepie internetowym,
  3. zapisania się do newslettera,
  4. wysłania zapytania do Aspen Distrtibution przy pomocy formularza kontaktowego.
 7. W przypadku dokonywania rejestracji konta w Sklepie internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta oraz podaje poniższe dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu.
 8. W przypadku zapisania się do newslettera Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail.
 9. W przypadku wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy Klient podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
 10. Sklep Aspen Distribution zbiera automatycznie dane dotyczące użytkownika który korzystania z serwisu Aspen Distribution takie jak adres IP, typ przeglądarki.
 11. Pliki cookies. Korzystając z Aspen Distribution wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek cookies. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, może zastosować blokadę cookies, powinien w tym celu wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarki stron internetowych. W zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki proces blokowania cookies może się różnić. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies może usunąć pliki ręcznie bądź zmienić ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce. Trzeba jednak pamiętać, że może to znacznie utrudnić korzystanie ze sklepu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji. Co to są ciasteczka? Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Do czego używamy ciasteczek w sklepie Aspen Distribution?
  1. do szybszego wczytywania się się serwisu Aspen Distribution,
  2. do zbierania informacje na temat sesji,
  3. do zbierania prawidłowego funkcjonowania funkcji sklepu,
 12. Czytając, przeglądając czy używając serwisu Sklepu lub prenumerując newsletter Sklepu Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności opisane na poniższej stronie. Każdą osobę korzystającą z serwisu Sklepu obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.
 13. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 14. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 15. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy
 16. W przypadku dokonania zakupu w sklepie, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
  1. firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  2. firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - operatora usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomatów),
  3. Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie,
  4. firmie „RUCH S.A.” z siedzibą w Warszawie – operatora usługi dostawy do Kiosków Ruchu,
  5. GLS - General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tęczowa 10, Głuchowo,62-052 Komorniki,
  6. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa,
  7. FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa,
 17. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791.